Spoločnosť

Ultima Ratio

tvorí tím ľudí, ktorí ...

Majú spoločné poslanie

Spája nás spoločné poslanie – pomáhať klientom realizovať ich plány.

Navzájom sa dopĺňajú

Členovia tímu sa vďaka vzdelaniu a skúsenostiam v rozličných oblastiach vedy, techniky, ekonómie a práva navzájom dopĺňajú.

Dokážú pokryť široké spektrum potrieb našich partnerov

Či už ide o projekty v oblasti výskumu, IT, priemyslu, školského vzdelávania, poľnohospodárstva či cestovného ruchu.

Disponujeme profesionálmi schopnými pripraviť a realizovať vaše zámery

Projekty financované z verejných zdrojov sa vyznačujú komplexnosťou, dlhodobosťou a administratívnou náročnosťou. Kontinuita, uchovanie a využitie informácií súvisiacich s projektom je nevyhnutnosťou.

Je dôležité, aby tím ktorý realizuje projekt bol skúsený spoľahlivý a stabilný

Členov tímu, okrem nevyhnutných odborných znalostí, vyberáme aj na základe odpovedí na otázky:

  • Môžeme si navzájom dôverovať aj v ťažkých situáciách ?
  • Vieme sa na seba spoľahnúť?
  • Budeme chcieť spolu pracovať hoci aj o desať rokov?

Silný a zohraný tím je zárukou odbornej prípravy a realizácie aj toho najzložitejšieho projektu!